Internationaal ondernemen: de haken en ogen

      Geen reacties op Internationaal ondernemen: de haken en ogen

Ons ICT-bedrijf is vijf jaar geleden opgericht. Wij ontwikkelen software ten behoeve van personeelsplanning voor grote bedrijven in binnen- en buitenland. Bij internationaal ondernemen komt heel wat kijken. Het is wel voorgekomen dat we veel mensuren hadden besteed bij een bedrijf in het Verenigd Koninkrijk. Overleg, research en fase van offreren hadden we al achter de rug. Het contract was getekend en we gingen aan de slag. De eerste drie facturen werden netjes op tijd betaald. Daarna ging het allemaal wat moeizamer. Niet het project zelf, dat liep op rolletjes, maar de betalingen bleven achter.

Betalingsachterstand

Eerst besteedden we er niet zoveel aandacht aan. Er werd regelmatig te laat betaald, veel te laat. We stuurden uiteraard herinneringen. Als daar niet op werd gereageerd met een betaling dan gooiden we er een belletje tegenaan met excuses tot gevolg en de belofte dat zo spoedig mogelijk betaald zou worden. Dat gebeurde helaas niet. Dat was toch heel vervelend want hoe bepaal je precies het moment dat de werkzaamheden gestaakt gaan worden? We besloten te beginnen met het opstarten van een incassoprocedure. Eerst gingen we ervan uit dat het een plaatselijk incassobureau moest worden, dus gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. In een ander land gelden immers andere wetten dan in Nederland. Al gauw kwamen we erachter dat dit helemaal niet nodig is. In Nederland bestaan er uitstekende internationale incassobureaus die je in de arm kunt nemen.

Internationaal incassobureau

Het is dan wel zaak dat je een bureau vindt met expertise van het betreffende land. Uiteraard moet degene die de procedure opstart, de lokale taal machtig zijn. Daarnaast is kennis van de plaatselijke gebruiken en de cultuur van groot belang om de debiteur te bewegen tot betaling over te gaan. Zo hebben we het ook aangepakt in het voorgaande verhaal. Helaas was onze klant niet bereid of bij machte, een betalingsregeling te treffen en moest een juridische incassoprocedure worden gestart. Gelukkig had het incassobureau een netwerk in het Verenigd Koninkrijk dat ingezet kon worden om de nodige activiteiten op juridisch gebied te verrichten. Dat moet wel ín het desbetreffende land gebeuren. Uiteindelijk hebben we ons geld gekregen maar dat gebeurt lang niet altijd. Daarom zijn we nu aangesloten bij mkbZeker van Astradius. Nu kunnen we vooraf een kredietwaardigheidscheck laten uitvoeren. Mocht de klant onverhoopt toch niet betalen dan kunnen we de vordering doorzetten naar Astradius Collections: dit internationale incassobureau biedt een wereldwijde dekking. Nu we deze zaken hebben geborgd kunnen wij ons bezighouden met waar wíj goed in zijn: programmeren.