Bezwaar uitkering

      Geen reacties op Bezwaar uitkering

Heeft het UWV, de SVB of de gemeente (Sociale Dienst) een beslissing genomen waar u het niet mee eens bent? Bijvoorbeeld over uw uitkering (Ziektewet (ZW), WIA (WGA of IVA), Wajong, WW, WAO, AOW, Anw, AIO, Participatiewet of Wmo). Tegen een officiële beslissing van de betreffende uitkeringsinstantie met betrekking tot uw uitkering kunt u bezwaar maken (bijvoorbeeld een stopgezette uitkering of een terugvordering). In een officiële beslissing van de uitkeringsinstantie staat altijd de wijze van bezwaar maken tegen de beslissing van het UWV, de SVB of de gemeente (Sociale Dienst). Houd altijd in uw achterhoofd dat de beslissing van uw uitkeringsinstantie geldig blijft totdat de beslissing op bezwaar ten aanzien van uw uitkering wordt genomen. Het besluit waartegen u bezwaar indient, blijft dus geldig totdat uw uitkeringsinstantie anders besloten heeft.

Advocaat

Het bezwaar over uw uitkering moet meestal binnen 6 weken na dagtekening van de beslissing ingediend zijn. Dient u te laat het bezwaarschrift in, dan bent u te laat. Uw bezwaarschrift wordt dan niet-ontvankelijk verklaard, wat inhoudt dat uw uitkeringsinstantie uw bezwaarschrift niet in behandeling zal nemen. Een bezwaarschrift kunt u online of per post indienen. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing van de uitkeringsinstantie over uw uitkering. Als u bewijzen heeft is het verstandig om deze met het bezwaarschrift mee te zenden. Bewijsstukken onderbouwen namelijk uw bezwaarschrift.

Nadat u uw bezwaarschrift over uw uitkering ingediend hebt, ontvangt u binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging van de betreffende uitkeringsinstantie. De situatie zal opnieuw beoordeeld worden. Tijdens een persoonlijk gesprek (de hoorzitting) wordt uw bezwaarschrift met u besproken en worden vragen aan u gesteld. U mag op uw beurt ook vragen stellen aan de uitkeringsinstantie. U mag tevens getuigen of experts meenemen naar de hoorzitting, waar u vooraf melding van moet hebben gemaakt.

Advocatenkantoor

Binnen 13 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift wordt een beslissing op uw bezwaarschrift genomen. Deze beslissing zult u per post ontvangen. Bij medische redenen heeft het UWV 17 weken de tijd om een beslissing op uw bezwaar te nemen.

Indien u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar, dan kunt u beroep instellen bij de rechtbank. Hiervoor kunt u een advocaat in de arm nemen.