26 januari 2022

Beslaglegging: hoe werkt dat eigenlijk?

2 min read
Gerechtsdeurwaarder

Als je je schulden niet betaalt, kan het zijn dat je in een situatie komt waarin je te maken krijgt met een deurwaarder. Dat gebeurt natuurlijk niet van stel op sprong. Er zullen meerdere aanmaningen aan voorafgaan. In het gunstigste geval heeft de schuldeiser zelfs contact met de schuldenaar opgenomen om een betalingsregeling af te spreken. Dit laatste gebeurt lang niet altijd. Meestal wordt zo’n zaak eerst overgedragen aan een incassobureau.

Beslaglegging

Wordt de schuld dan nog niet (helemaal) voldaan, dan kan een Gerechtsdeurwaarder beslag leggen op de goederen. Dat is iets wat niet in het vermogen ligt van een schuldeiser of incassobureau. Beslaglegging kan gaan over spullen, een huis of een auto maar ook over loon of uitkering. Of over geld wat op de bankrekening staat. Er zijn wel uitzonderingen: een deurwaarder mag geen beslag leggen op een bed, voeding of kleding die wordt gedragen. Overigens mag een deurwaarder niet zomaar overgaan tot beslaglegging. Daar is een dwangbevel of een vonnis van de rechter voor nodig. De gerechtsdeurwaarder overhandigt eerst een dagvaarding, een oproep om voor de rechter te verschijnen.

Beslagvrije voet

De deurwaarder is verplicht de beslaglegging aan te melden bij het beslagregister gerechtsdeurwaarders. Dit digitale systeem geeft inzicht in de situatie van mensen die schulden hebben. Door dit vast te leggen kan worden voorkomen dat de schuldeiser zinloze proceskosten maakt. Dit register wordt ook gebruikt om de beslagvrije voet van de schuldenaar vast te stellen en toe te passen. In de wet staat dat een deurwaarder een deel van het inkomen moet vrijhouden. Dit heet de beslagvrije voet. Hiervan kunnen de vaste lasten worden betaald. Wat overblijft wordt aan de deurwaarder overgemaakt voor het aflossen van de schuld(en). De beslagvrije voet is voor iedereen anders. De deurwaarder heeft rekening te houden met de persoonlijke situatie van de schuldenaar. Zo wordt er gekeken naar de gezinssamenstelling, het inkomen, woonlasten, zorgkosten en toeslagen van de belastingdienst.

Juridisch loket

Stel, je hebt veel schulden en wilt deze oplossen. Kijk dan eens op internet, op de site van het Juridisch loket. Daar staan tips en stappenplannen die je kunt volgen om je schulden op te lossen. Sowieso is de eerste stap het maken van een overzicht van je financiën: zet je inkomsten, uitgaven, schulden duidelijk op een rij. Kijk waar je kunt bezuinigen: kun je abonnementen opzeggen? Dat geld kan dan vrijkomen om schulden te betalen. Je kunt op de site van het juridisch loket ook voorbeeldbrieven vinden omtrent schuld en incasso. Als het niet lukt om je schulden te betalen dan kun je je aanmelden bij schuldhulpverlening.