Over Advies

Wanneer u vragen heeft of advies wenst m.b.t. internationaal ondernemen, adviseren wij u contact op te nemen met Bol International. Door de sterk groeiende vraag naar zowel nationale als internationale expertise op het gebied van belastingadvies, tax planning, bedrijfsvoering, bedrijfsoprichting en alle bijkomende aspecten, hebben zij een sterke focus hierop gericht. Dankzij hun goede nationale en internationale connecties met advocaten, belastingadviseurs en accountants beschikken zij over een wereldwijd expertise-netwerk.
 

160 specialisten staan voor u klaar!

Bol International beschikt over meerdere vestigingen met ruim 160 specialisten, waarvan wij de belangrijkste voor u hebben uitgelicht. De regel bevestigd doorgaans, dat zij voor ieder specialistisch gebied beschikken over de juiste personen om uw wensen op een vakkundig en persoonlijke wijze te realiseren.
 

Even voorstellen…!

Internationaal Belastingadvies Toine Geesink

Toine Geesink

Toine Geesink begon in 1995 als belastingadviseur bij PWC (PricewaterhouseCoopers) met als specialisatie grensoverschrijdende fiscale vraagstukken. Sinds 2001 is hij specialist bij Bol International op het gebied van fiscale structurering bij buitenlandse bedrijfsactiviteiten, het oprichten van holdingstructuren, optimaliseren van aanwezige intellectuele eigendommen, advisering over toepassing innovatiebox, voorkomen van dividend belasting etc.
 

Lidmaatschap en profiel

Toine is voorzitter van the International Tax Special Interest Group bij de Leading Edge Alliance en lid van de IFA (International Fiscal Association). Frequent spreekt hij voor een groep van internationaal fiscale experts, waarvoor hij regelmatig naar de US reist. Naast zijn bijdragen aan het “Weekblad Fiscaal Recht” heeft hij in 2003 de postdoctorale opleiding “Europese Fiscale Studies” afgerond aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Toine’s werkwijze kan het beste worden omschreven als: opgewekt, persoonlijk, creatief, enthousiast, passievol en altijd vakbekwaam met een “straight to the point” dus “no nonsense” instelling!
 
Ton Hendriks Bedrijfsoprichting Internationaal

Ton Hendriks

Ton Hendriks is onze specialist op expat gebied, wanneer het gaat om fiscale vraagstukken bij tijdelijke- of permanente grensoverschrijdende arbeid voor zowel werkgevers als werknemers. Voor Nederlandse werknemers die in het buitenland (gaan) werken en buitenlandse werknemers die in Nederland (gaan) werken is hij onze “One Stop Shop”. Sinds 1986 is hij werkzaam bij Bol International en adviseert naast belastingzaken tevens op het gebied van sociale zekerheden (zoals betaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid) en pensioen.
  

Lidmaatschap en profiel

Voor zijn dienstbetrekking bij Bol heeft Ton zijn HEAO opleiding Economie en FB (Federatie Belastingadviseur) afgerond en was werkzaam bij één van de “Big Four” als belastingadviseur. Voor menig MKB en beursgenoteerde onderneming heeft Ton de fiscale aspecten van grensoverschrijdende werkzaamheden zoals: salary-split, 30% regeling (expats) etc.
van werknemers in goede banen weten te leiden. Zo was hij ook verantwoordelijk voor de geruisloze overgang van 100 Nederlandse werknemers bij de fusie tussen een Nederlandse en een Duitse onderneming. Ton is lid van de (Nederlands Duitse) Business Club Maas Rhein en belastingadviseur voor de VIA (Vereniging van Internationale Arbeidsbemiddelaars). Ton’s werkwijze kan het beste worden omschreven als: oplossingsgericht, praktisch en altijd vakbekwaam richting “het doel!”
 
Bedrijfsoprichting internationaal Mr. Maarten-Joost Swenker

Maarten-Joost Swenker

Maarten-Joost Swenker is onze specialist als het gaat om advisering van rechtspersonen en ondernemingsrecht. Als hoofd van de Juridische afdeling ondernemingsrecht bij Bol, stuurt hij alle juristen aan. Naast lezingen en presentaties m.b.t. ondernemingsrechtelijke actualiteiten, insolventie, zekerheden en financieringsconstructies behartigd hij tevens de belangen van Bol’s cliëntenkring bij overnames, fusies, dreigend faillissement insolventie en financieringsconstructies.
 

Lidmaatschap en profiel

Voordat Maarten-Joost in 2003 het team van Bol kwam versterken, was hij werkzaam bij twee middelgrote en twee grote (twee van de “Big Four”…toentertijd nog de “BIG Five”) belastingadvieskantoren. Hij studeerde in 1989 Nederlands Recht aan de RUN te Nijmegen en in 1993 Post doctoraal Fiscaal Recht aan de UvT te Tilburg. Vervolgens heeft hij in 1996 de beroepsopleiding advocatuur gevolgd, waarna hij in 2002 de opleiding NMI-mediator tezamen met de opleiding Grotius Rechtspersonen en Ondernemingsrecht heeft afgerond. Jaarlijks volgt hij dan ook Permanente Educatie in het kader van het lidmaatschap van de NeVOA. Maarten-Joost’s werkwijze kan het beste worden omschreven als: grondig, vakkundig, vindingrijk en juridisch correct, waarin altijd de wens van de klant centraal staat!
 
Bedrijfsoprichting internationaal Kim Ibes
 

Kim Ibes-Stax

Kim Ibes-Stax behaalde in 2001 haar diploma Personeel & Arbeid aan de Hogeschool van Utrecht. Daarna was zij werkzaam als HR-adviseur en begeleidde zij MKB bedrijven bij het opzetten en professionaliseren van hun eigen HRM afdeling. Tevens heeft zij de studie Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen gevolgd en is in 2009 afgestudeerd in het ondernemingsrecht. Zij is sinds 2003 werkzaam bij Bol Adviseurs en maakt daar deel uit van het juridische en corporate finance team. De focus ligt op zowel rechtspersonen- en ondernemingsrecht alsmede zekerheden en financieringsconstructies. Zo adviseert zij ondernemers bij het aangaan van samenwerkingen, oprichting van entiteiten, besluitvorming van aandeelhouders / bestuurders en het aangaan van financieringen. Tevens is ze betrokken bij overnames van bedrijven. Daarnaast begeleidt zij ook buitenlandse ondernemingen, welke zich binnen Nederland willen vestigen.
 

Lidmaatschap en profiel

Kim Ibes-Stax heeft n.a.v. de invoering van de wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht een studiegroep opgericht, waar fiscalisten, accountants, notarissen en advocaten aan deelnemen om op interactieve wijze kennis te delen. Tevens is zij lid van Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridische Adviseurs, NEVOA. Kim’s werkwijze kan het beste worden omschreven als: gepassioneerd, oplossingsgericht, ervaren, doeltreffend maar altijd met een “persoonlijke touch”.
 
Rene Nierkens Bedrijfsoprichting Internationaal

René Nierkens

René Nierkens is onze specialist als het gaat om nationale- of internationale BTW vraagstukken. Sinds 2000 is
hij werkzaam bij Bol International als hoofd van de BTW Desk. René adviseert voornamelijk internationale BTW
structuren en vertegenwoordigt in Nederland als BTW-specialist vele buitenlandse ondernemingen.
 

Lidmaatschap en profiel

René volgde de studies Nederlands Recht en Postdoctoraal Belastingkunde aan de Universiteiten van Nijmegen en Tilburg. Voordat hij het team bij Bol kwam versterken, was hij werkzaam bij drie middelgrote landelijke accountants- en belastingadvieskantoren. René is tevens lid van de BTW afdeling van de Tax Special Interest Group van de Leading Edge Alliance en heeft in menig rechtszaak zowel zijn binnen- als buitenlandse klanten succesvol vertegenwoordigd. René ’s werkwijze kan het beste worden omschreven als: persoonlijk, doelgericht en zonder omwegen, maar altijd in het belang van de klant.
 

One stop shop

Wij begeleiden u bij alle fiscaaljuridische en boekhoudkundige aspecten waar u mee te maken krijgt bij nationaal en internationaal zakendoen, zoals bijvoorbeeld  het starten van een nieuwe onderneming in binnen- en of  buitenland, het opzetten van grensoverschrijdende joint ventures, het opzetten van een buitenlands verkoopkantoor etc.
 

Onze klanten

Hier treft u een overzicht van de categorieën klanten die reeds van onze dienstverlening gebruik maken.
 

Mogelijkheden voor uw situatie?

Het wel of niet kunnen toepassen van bovengenoemde mogelijkheden is volledig afhankelijk van uw wensen en situatie. Wij adviseren u dan ook contact met ons op te nemen, om te kunnen bepalen of een adviesgesprek voor u zinvol is.

Meer weten over onze werkwijze?

Indien u meer wilt weten over onze werkwijze, klik dan HIER!

Advies afspraak

Voor een adviesafspraak over deze of andere onderwerpen op de website,
kunt u contact met ons opnemen via de hier onderstaande knop!

Vrijblijvend contact opnemen voor informatie