Eenmanszaak Oprichten
 

Wat is een eenmanszaak?

Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten verantwoordelijk is voor de
onderneming. De eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid, het is een economische activiteit van
een natuurlijk persoon die de onderneming drijft. Er wordt juridisch gezien geen onderscheid gemaakt tussen ondernemingsvermogen en privévermogen (fiscaal is er wel een onderscheid). Dit in tegenstelling
tot de situatie bij bijvoorbeeld een besloten vennootschap (BV) of Engelse Limited
Ltd.).
 

Fiscale faciliteiten eenmanszaak

Iemand die ondernemer is voor de inkomstenbelasting kan van een aantal belastingfaciliteiten
gebruikmaken, zoals:

  • Startersaftrek (eerste 3 jaar)
  • Zelfstandigenaftrek.
  • Fiscale oudedagsreserve

 

Inkomstenbelasting eenmanszaak

De winst of het verlies uit de onderneming geldt als persoonlijke inkomsten. De ondernemer betaalt
hier dus zelf inkomstenbelasting over. Of de eigenaar van een eenmanszaak ook als ondernemer in
de zin van de inkomstenbelasting wordt gezien hangt van een aantal factoren af.
 

Wel of geen werknemers

Bij een eenmanszaak kunnen mensen in dienst zijn. Als een eenmanszaak geen mensen in dienst heeft, dan wordt een dergelijke onderneming vaak gecategoriseerd als ZZP’er (zelfstandige zonder personeel) of freelancer. Niet zelden wordt in het spraakgebruik over ‘eenmanszaak’ gesproken waar eigenlijk wordt bedoeld: ‘ZZP’er’.
 

Voordelen eenmanszaak

  • Voordelige en snelle oprichting
  • Fiscale facileiten zoals de starters-en ondernemersaftek

 

Aansprakelijkheid met privévermogen

Alle schulden die deze persoon als ondernemer maakt zijn persoonlijke schulden. Een schuldeiser kan dus
bij uitblijven van betaling verhaal halen op de ondernemer zelf. Indien de ondernemer in gemeenschap van
goederen is getrouwd dan is het vermogen van de echtgeno(o)t(e) ook aanspreekbaar voor de schulden.
 

Ondernemersrisico

Het ondernemersrisico is geheel voor de eigenaar van de eenmanszaak. Hij krijgt de gehele winst, maar in
geval van verlies moet hij dit alleen dragen. Bijstorting van middelen uit het privé vermogen kan dan wel eens noodzakelijk zijn.
 

Nadelen eenmanzaak

  • Het vermogen van de eenmanszaak is beperkt.
  • Ziekte van de eigenaar of zijn overlijden zou een ramp zijn.
  • Hogere belastingen op de winst dan bij vennootschappen.
  • Aansprakelijkheid met privévermogen.

 

Mogelijkheden voor uw situatie?

Het wel of niet kunnen toepassen van bovengenoemde mogelijkheden is volledig afhankelijk van uw wensen en situatie. Wij adviseren u dan ook contact met ons op te nemen, om te kunnen bepalen of een adviesgesprek voor u zinvol is.

Meer weten over onze werkwijze?

Indien u meer wilt weten over onze werkwijze, klik dan HIER!

Advies afspraak

Voor een adviesafspraak over deze of andere onderwerpen op de website,
kunt u contact met ons opnemen via de hier onderstaande knop!

Vrijblijvend contact opnemen voor informatie