Belastingparadijs Hong Kong

Hong Kong

Hong Kong wordt wereldwijd als toegangspoort (gateway) gebruikt voor zaken doen in Azië en met name China. Hong Kong heeft dan ook de grootste concentratie hoofdkantoren van Azië. Een belangrijk deel van de economie in Hong Kong bestaat uit de doorvoer van producten, die op het Chinese vasteland zijn geproduceerd.

Voordelen Hong Kong voor zakendoen in China

De 3 belangrijkste redenen voor de oprichting van een Hong Kong vennootschap, door ondernemers die zakendoen in China zijn:

1. Bekend en vertrouwd (commerciële- en juridische voordelen)
Doordat Chinezen gewend zijn zaken te doen met Hong Kong, zijn zij ook bekend en vertrouwd met de Hong Kong vennootschap als juridische entiteit. Zaken doen met een Hong Kong vennootschap geniet dan ook vaak de voorkeur voor de Chinese markt aan zowel de inkoop- als de verkoopzijde. Vaak wordt dan ook geadviseerd om Chinese medewerkers aan te nemen of in te huren via een Hong Kong vennootschap. De oprichting van een Hong Kong vennootschap biedt daarom zowel commerciële- als juridische voordelen bij het zakendoen in China.

2. Interessant belastingverdrag tussen Hong Kong en China
Evenals Nederland heeft Hong Kong een interessant belastingverdrag met China.

Winsten buiten Hong Kong zijn onbelast

Hong Kong hanteert in eerste instantie een winstbelasting van 17,5%. In beginsel lijkt dit niet aantrekkelijk, echter
kent Hong Kong wel degelijk een aantrekkelijke regeling binnen hun territoriaal belastingsysteem. Deze regeling houdt namelijk in dat Hong Kong uitsluitend winsten belast, waarvan de bron ook daadwerkelijk aan Hong Kong kan worden toegerekend. Dus winsten, waarvan de bron buiten Hong Kong ligt, worden door Hong Kong dan ook NIET belast! Deze bron wordt in vaktermen ook wel “Hong Kong source” genoemd. Alles wat dus valt onder “Hong Kong source” wordt door Hong Kong belast, maar alles wat valt onder “non Hong Kong source” wordt door Hong Kong dus NIET belast!

Voorbeeld fiscaal voordeel Hong Kong

Een inkoopcontract tussen een Hong Kong vennootschap en een Chinese leverancier wordt buiten Hong Kong onderhandeld en getekend. De goederen worden doorverkocht aan een partij buiten Hong Kong, waarvan de
contracten tevens zijn onderhandeld en getekend buiten Hong Kong. In deze situatie stelt Hong Kong de winsten
vrij van belastingheffing (non Hong Kong source). Deze winsten kunnen vervolgens onbelast naar bijvoorbeeld een Nederlandse holding worden uitgekeerd, mits in Nederland voldaan wordt aan de voorwaarden van de zogenaamde deelnemingsvrijstelling.

Hong Kong Import

Naast grote multinationals zien wij tevens een forse groei binnen het MKB, welke gebruikmaken van onze diensten, netwerk en expertise bij het importeren van goederen uit China. Onze dienstverlening omvat zowel advies en begeleiding omtrent juridische- en fiscale vraagstukken zoals, personeel, rechtsvormen, transfer pricing, contracten, boekhouding, oprichting als alle overige bijkomende zaken met betrekking tot het importeren vanuit China, kunt.

Hong Kong export

Doordat de welvaart in China toeneemt, stijgt daarmee tevens de export naar China. Zowel grote multinationals als het MKB, welke zich richten op de verkoop in China neemt jaarlijks in aantallen toe. Ook bij deze export kan Hong Kong een belangrijke rol spelen bij het opzetten van een fiscaalvriendelijke ondernemingsstructuur.

Wanneer kan Hong Kong aantrekkelijk zijn voor uw onderneming?

In zijn algemeenheid geldt dat een Hong Kong vennootschap interessant kan zijn als uw onderneming daadwerkelijk activiteiten ontplooit in de Aziatische markt. Hierbij moet u denken aan:

1. Het inhuren van Chinese of Hong Kong medewerkers die zich gaan richten op de inkoop, kwaliteitscontrole etc. dan wel…

2. Het opzetten van een sales organisatie voor de Chinese markt etc.
Wanneer u om fiscale redenen overweegt een Hong Kong vennootschap op te richten, dienen uiteraard de aan Hong Kong toe te rekenen winsten van de onderneming hoog genoeg te zijn om de hiermee gemoeide kosten te rechtvaardigen.

Wanneer biedt Hong Kong geen aantrekkelijke fiscale mogelijkheden voor u?

Zoals hierboven beschreven is een Hong Kong vennootschap naar onze mening alleen te adviseren als er voldoende bedrijfseconomische redenen aanwezig zijn. Uitsluitend het oprichten van een Hong Kong vennootschap (brievenbusfirma of brievenbusmaatschappij) raden wij ten zeerste af, omdat een dergelijke vennootschap kosten met zich meebrengt en de ervaring leert dat hiermee de beoogde voordelen niet gerealiseerd kunnen worden. Wanneer de kosten voor de oprichting, begeleiding en onderhoud van een Hong Kong vennootschap derhalve hoger zijn, dan het door met deze vennootschap te behalen belastingvoordeel, biedt Hong Kong uiteraard geen fiscale voordelen voor u (uiteraard kunnen er andere redenen zijn waardoor de oprichting van een Hong Kong entiteit toch zinvol kan zijn). Ook wanneer uw onderneming NIET over een internationale dimensie beschikt, bijvoorbeeld wanneer uw onderneming alle klanten, leveranciers en personeel zich uitsluitend in Nederland bevinden kan Hong Kong u geen fiscale voordelen bieden.

Overige diensten

Wanneer u serieus overweegt om door ons een Hong Kong entiteit op te laten richten, kan onze partner in Hong Kong tevens eventuele lokale directie-, management-, TAX- accounting- en of domiciliediensten etc. voor u verzorgen.

Mogelijk nadeel Hong Kong belastingparadijs

Doordat Hong Kong door veel landen wordt gezien als een belastingparadijs, hebben deze landen geen belastingverdragen met Hong Kong afgesloten. Zo heeft bijvoorbeeld Amerika GEEN belastingverdrag met Hong Kong. Nederland heeft WEL een belastingverdrag met Hong Kong.

Eventuele samenwerking met uw huidige accountant

Doordat de expertise van veel accountants en boekhouders zich vaak beperkt tot Nederlands fiscaal recht, krijgen wij regelmatig verzoeken van bedrijven of hun accountants en boekhouders om hulp bij internationale fiscale- en juridische vraagstukken. Het is ons dan ook niet vreemd om samen met uw huidige accountant en of boekhouder een passende oplossing te vinden voor uw wensen. Indien u dus tevreden bent met uw huidige accountant of boekhouder nodigen wij u graag samen uit voor een adviesgesprek.

Advies en dienstverlening

Onze dienstverlening begint altijd met een adviesgesprek, waarin alle fiscale-, juridische- en economische aspecten met betrekking tot het doel van uw onderneming worden behandeld. Dit adviesgesprek zal uitwijzen of uw doelen (deels) haalbaar zijn of dat er mogelijk interessantere alternatieven voorhanden zijn.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wanneer u na ons adviesgesprek besluit om gebruik te maken van onze dienstverlening,
kunnen wij tevens voor zowel Nederland als Hong Kong het aanspreekpunt zijn.

Mogelijkheden voor uw situatie?

Het wel of niet kunnen toepassen van bovengenoemde mogelijkheden is volledig afhankelijk van uw wensen en situatie. Wij adviseren u dan ook contact met ons op te nemen, om te kunnen bepalen of een adviesgesprek voor u zinvol is.

Meer weten over onze werkwijze?

Indien u meer wilt weten over onze werkwijze, klik dan HIER!

Advies afspraak

Voor een adviesafspraak over deze of andere onderwerpen op de website,
kunt u contact met ons opnemen via de hier onderstaande knop!

Vrijblijvend contact opnemen voor informatie