Flex BV
 

Flex BV

De flex BV is slechts een benaming voor de Nederlandse BV of besloten vennootschap na de wetswijzigingen die per 1 Oktober 2012 zijn ingegaan. Flex BV is dus niet de officiële benaming voor de BV, maar wordt slechts gebruikt om aan te geven dat het vennootschapsrecht voor de Nederlandse BV flexibeler is geworden. De officiële benaming voor de Flex BV blijft gewoon BV of Besloten Vennootschap.
 

Flex BV vooral juridische aangelegenheid

De Flex BV is niet alleen een juridische aangelegenheid, welke is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, maar kent ook fiscale aspecten, waarover u in de menu’s aan de linkerkant van deze pagina meer kunt lezen.
 

Doel van de Flex BV

Het doel van de Flex BV is dat de populariteit van de BV wordt behouden en zelfs te vergroten door de regelgeving omtrent deze vennootschap eenvoudiger en flexibeler aan te laten sluiten op de praktijk. Tevens worden schuldeisers door de nieuwe wetgeving beter beschermd, doordat aansprakelijkheden bij onttrekken van geld uit de BV meer bij bestuur en aandeelhouders van de BV wordt neergelegd.
 

De belangrijkste wijzigingen voor de Flex BV

De belangrijkste wijzigingen voor de Flex BV kunnen als volgt worden opgesomd:

  • Eenvoudigere oprichting
  • Meer vrijheid m.b.t. het inrichten van de BV
  • Grotere aansprakelijkheid aandeelhouders en bestuurders/li>

Een overzicht van alle wijzigingen kunt u HIER lezen.
 

Direct van toepassing op alle Nederlandse BV’s

Het nieuwe BV-recht heef dus ingrijpende wijzigingen op het oude BV-recht en is direct van toepassing op alle BV’s in Nederland. Voor bestaande BV’s geldt dat de statuten niet gewijzigd hoeven te worden, maar kan wel aantrekkelijk zijn wanneer optimaal profiteren van de mogelijkheden van de nieuwe Flex BV wenselijk is.
 

Mogelijkheden voor uw situatie?

Het wel of niet kunnen toepassen van bovengenoemde mogelijkheden is volledig afhankelijk van uw wensen en situatie. Wij adviseren u dan ook contact met ons op te nemen, om te kunnen bepalen of een adviesgesprek voor u zinvol is.

Meer weten over onze werkwijze?

Indien u meer wilt weten over onze werkwijze, klik dan HIER!

Advies afspraak

Voor een adviesafspraak over deze of andere onderwerpen op de website,
kunt u contact met ons opnemen via de hier onderstaande knop!

Vrijblijvend contact opnemen voor informatie