BV Besloten Vennootschap Oprichten
 

BV Besloten Vennootschap oprichten

Indien u kiest voor een BV besloten vennootschap oprichten, bent u in principe niet in privé aansprakelijk voor eventuele schulden van de onderneming. doordat deze onderneming een rechtspersoon is draagt de onderneming zelf deze aansprakelijkheid. U bent bestuurder van de onderneming en handelt uit naam van de BV, welke door uzelf of samen met anderen is opgericht.
 

Hoe werkt een BV Besloten Vennootschap?

Het kapitaal van de BV wordt verdeeld in aandelen, welke in het bezit zijn van de aandeelhouders, die hiermee tevens de hoogste macht binnen de BV hebben. Ook zijn er bestuurders die de dagelijkse leiding van de onderneming bepalen. Indien het wenselijk is dat de bestuurders onder toezicht staan, kan een raad van commissarissen worden benoemd die deze taak op zich nemen. Meestal s bij kleinere BV’s vaak de bestuurder tevens de enige aandeelhouder.
 

Hoe kunt u een BV Besloten Vennootschap oprichten?

Bij het oprichten van een BV zijn er een aantal belangrijke verplichte eisen waar u rekening mee dient te houden, de belangrijkste treft u hieronder:

  • U dient een notariële akte te hebben waarin de statuten staan vermeld. De juridische aspecten van deze statuten worden altijd door een notaris gecontroleerd.
  • U dient minimaal 1 eurocent in de BV te storten. Dit kan zowel in geld als in natura.
  • De notaris verzorgt de inschrijving van de BV in het handelsregister. Let op: Voordat de inschrijving is voltooid bent u in privé aansprakelijk voor alle rechtshandelingen uit naam van de BV.

 

Aansprakelijkheid BV besloten vennootschap in oprichting

Het kan zijn dat u reeds bedrijfsactiviteiten bent gestart voordat de BV is opgericht. U treed dan naar buiten uit naam van de BV in oprichting. Let wel dat u in deze situatie persoonlijk aansprakelijk bent voor alle rechtshandelingen uit naam van de BV in oprichting.
 

Aansprakelijkheid BV Besloten Vennootschap

Zoals gezegd bent u in principe niet zelf persoonlijk aansprakelijk voor de BV. Echter komt het vaak voor dat banken u als directeur-grootaandeelhouder in privé laten mee tekenen voor eventuele leningen voor de onderneming. Hiermee bent u dus in ieder geval wel degelijk persoonlijk aansprakelijk voor de lening. Daarnaast kunt u ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld wanneer:

  • U te zware contracten bent aangegaan, waarvan u wist of redelijkerwijs had kunnen weten, dat de BV hier niet aan kan voldoen.
  • De belastingdienst niet tijdig inlicht, wanneer u niet (tijdig) meer aan de verplichte belastingen kunt voldoen.
  • De BV failliet gaat door nalatigheid of onbehoorlijk bestuur, gezien vanaf de afgelopen drie jaren. Hierbij kunt u denken aan het “niet tijdig deponeren van de jaarstukken”.

 

Wijzigingen BV-recht per 1 Oktober 2012

Per 1 Oktober 2012 is het nieuwe BV-recht ingegaan. Deze wijzigingen zijn van toepassing op zowel reeds bestaande BV’s als op nieuw op te richten BV’s. Uitgebreidere informatie over deze wijzigingen treft u hier.
 

Mogelijkheden voor uw situatie?

Het wel of niet kunnen toepassen van bovengenoemde mogelijkheden is volledig afhankelijk van uw wensen en situatie. Wij adviseren u dan ook contact met ons op te nemen, om te kunnen bepalen of een adviesgesprek voor u zinvol is.

Meer weten over onze werkwijze?

Indien u meer wilt weten over onze werkwijze, klik dan HIER!

Advies afspraak

Voor een adviesafspraak over deze of andere onderwerpen op de website,
kunt u contact met ons opnemen via de hier onderstaande knop!

Vrijblijvend contact opnemen voor informatie