Wat is een Trust
 

Wat is een trust?

De trust is een van de meest bekende vormen die wordt gebruikt voor vermogensbescherming of tax planning, met als hoofddoel belasting ontwijking en of het verkrijgen van anonimiteit. De trust is geen rechtspersoon, maar een bindende overeenkomst tussen de oprichter van de trust (de settlor) en de beherende partij (de trustee).
 

De trustakte

In de trustakte zijn de doelen van de trust opgenomen zoals u deze wenst, evenals de gegevens van de begunstigden van het trustvermogen.
 

Voordelen van een trust

Voor de volgende situaties kan de trust een passende oplossing bieden:

 • Ter voorkoming van aansprakelijkheidsstelling en of schadeclaims bij het uitoefenen van uw beroep of bedrijf.
 • Ter voorkoming van persoonlijke aansprakelijkheidsstelling in uw privésituatie
 • Ter bescherming van uw bezittingen bij dreigend faillissement.
 • Bij echtscheiding ter voorkoming van onterechte alimentatie en of bezittingen (dit kan in de trustakte worden gespecificeerd)
 • Ter voorkoming van een onjuiste besteding en of doelstelling van uw erfenis.
 • Voor het in standhouden van uw familiebedrijf na overlijden.
 • Ter voorkoming van belastingen over royalties (inkomsten uit intellectuele eigendommen).
 • Ter bescherming van uw anonimiteit bij het ondernemen. (bv voor de belastingdienst of bij discrete investeringen)

 

Volledige begeleiding en goede bescherming

Wij bieden u volledige begeleiding bij het vaststellen van de doelstellingen, het bepalen van het verschil tussen juridisch en economisch eigendom en de opzet van de specifieke  trust. Daarnaast selecteert wij voor u alleen en uitsluitend landen (jurisdicties) waar de eigenaren van een trust door de locale wetgeving zeer goed worden beschermd. Zo bent u dus verzekerd van de juiste opzet van uw trust en is uw anonimiteit dus gewaarborgd.
 

Een correct opgerichte en bestuurde trust kan de volgende voordelen bieden:

 • Vermogensbescherming
 • Tax planning
 • Volledige anonimiteit
 • Ontwijken van de Legitieme Portie
 • Ontwijken van belastingen
 • Bescherming van handelingsonbekwame personen
 • Bescherming van erfenis
 • Behouden van familievermogen
 • Voorkoming  van aansprakelijkheden
 • In stand houden van de familieonderneming

 

Trust oprichten

Wij bieden de volgende trust diensten:

 • Oprichting van de trust
 • Trustee en gerelateerde diensten
 • Administratie van de trust
 • Beheer van de trust

 

Mogelijkheden voor uw situatie?

Het wel of niet kunnen toepassen van bovengenoemde mogelijkheden is volledig afhankelijk van uw wensen en situatie. Wij adviseren u dan ook contact met ons op te nemen, om te kunnen bepalen of een adviesgesprek voor u zinvol is.

Meer weten over onze werkwijze?

Indien u meer wilt weten over onze werkwijze, klik dan HIER!

Advies afspraak

Voor een adviesafspraak over deze of andere onderwerpen op de website,
kunt u contact met ons opnemen via de hier onderstaande knop!

Vrijblijvend contact opnemen voor informatie