LLP Limited Liability Company
 

Wat is een LLP Limited Liability Partnership?

De LLP Limited Liability Partnership is een rechtsvorm die te vergelijken is met een VOF of CV en zeer interessant
is voor alle bedrijven die te klein zijn voor een BV of limited, maar die wel graag beperkte aansprakelijk willen of tussenkomst van een dure notaris. Klinkt dit u als muziek in de oren dan is de LLP zeker ideaal voor u.
 

LLP in Nederland

De LLP is zeer onterecht in Nederland nog een vrij onbekende rechtsvorm terwijl in de rest van de Wereld dit een veel gebruikte en uiterst populaire bedrijfsvorm is. Toch wordt de LLP steeds vaker gebruikt en is inmiddels volledig geaccepteerd. Het is bijvoorbeeld geen enkel probleem om een zakelijke bankrekening te openen voor een LLP.  Met name door de beperkte aansprakelijkheid zijn veel Nederlandse advocaten, accountants en notariskantoren reeds overgestapt naar deze rechtsvorm.
 

Beperkte aansprakelijkheid LLP

De eigenaren van de LLP zijn privé niet aansprakelijk voor eventuele schulden van de onderneming. In Nederland kennen alleen de BV en de Ltd. een dergelijke beperkte aansprakelijkheid.
 

Geen vennootschapsbelasting, wel starters en ondernemersaftrek

De LLP wordt door de Nederlandse belastingdienst aangemerkt als fiscaal transparant. Dit betekent dat de LLP niet belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. De belasting wordt bij de individuele participanten geheven.
Hierdoor kunt u dus nog steeds gebruik maken van de starters en ondernemersaftrek.
Via deze link kunt u zien welke vennootschappen door de belastingdienst worden aangemerkt als fiscaal transparant.
 

Voor wie is de LLP interessant?

Wan­neer u aan alle voor­waar­den vol­doet kan een LLP met name zeer inter­es­sant zijn voor:

 • Maatschap­pen
 • Ven­nootschap­pen onder firma (VOF)
 • Onderne­min­gen die te klein zijn voor de Besloten ven­nootschap (BV) of Engelse Lim­ited (Ltd)

Daar­naast kan in spec­i­fieke sit­u­aties de LLP een prima alter­natief zijn voor:

 • Een­man­sza­ken
 • Com­man­di­taire Ven­nootschap­pen (CV)
 • Als deel­ne­mer in een maatschap

 

Alle voordelen LLP op een rij

 • Zeer lage oprichtingskosten
 • Snelle oprichtingstijd
 • U bent niet hoofdelijk- of in privé aansprakelijk.(evenals de BV en Ltd.)
 • U heeft wel alle fiscale voordelen zoals o.a. de starters- en ondernemersaftrek
 • De LLP is een rechtspersoon (evenals de BV en Ltd.)
 • De LLP heeft zelfs internationale bekendheid (wordt veel gebruikt in Europa)
 • U kunt eenvoudig uw privévermogen beschermen

 

Mogelijkheden voor uw situatie?

Het wel of niet kunnen toepassen van bovengenoemde mogelijkheden is volledig afhankelijk van uw wensen en situatie. Wij adviseren u dan ook contact met ons op te nemen, om te kunnen bepalen of een adviesgesprek voor u zinvol is.

Meer weten over onze werkwijze?

Indien u meer wilt weten over onze werkwijze, klik dan HIER!

Advies afspraak

Voor een adviesafspraak over deze of andere onderwerpen op de website,
kunt u contact met ons opnemen via de hier onderstaande knop!

Vrijblijvend contact opnemen voor informatie