Royalty structuur
 

Royalty structuur

De royalty structuur is een internationale bedrijfsstructuur met als doel de belastingen op inkomsten uit Intellectueel Eigendom (royalties) zoveel als mogelijk te verlagen. Kortom: hoe komen deze inkomsten uit de diverse landen bij de uiteindelijke ontvanger, waarbij deze zo weinig mogelijk belasting hoeft af te dragen over deze inkomsten. De ontvanger kan zowel een natuurlijke persoon als rechtspersoon zijn.
 

Bronbelasting royalties

In de meeste landen worden royaltybetalingen bij de bron belast. Dit betekent dat er belasting over de royalties betaald worden in het land waar het gebruik van het Intellectueel Eigendom daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Je kunt hierbij denken aan het gebruiken van een merknaam, logo, software, kunst, beeldmateriaal, muziek of producten. Bijvoorbeeld
het gebruiken van een song van U2 in een reclame in Spanje. Deze belastingheffing bedraagt gemiddeld 30% en komt
voor rekening van de ontvanger/ betaler van de royalties.
 

Internationale belastingverdragen

Door gebruik te maken en te profiteren van belastingverdragen tussen landen wereldwijd, is het mogelijk fiscaal aantrekkelijke structuren op te zetten, welke specifiek zijn samengesteld om de belastingdruk op ontvangen royalties uit intellectuele eigendommen te verlagen.
 

Landen met gunstig belastingregime voor royalties

Door het oprichten van een buitenlandse onderneming of holdingstructuur in onder andere de volgende landen (jurisdicties) kunnen grote fiscale voordelen inzake royalty ontvangsten worden behaald:

 

Voor wie interessant

Royaltystructuten zijn met name interessant voor:

 • franchiseketens
 • artiesten
 • (software-) ontwikkelaars
 • kunstenaars
 • topsporters
 • schrijvers
 • fotografen
 • beroemdheden

..en andere eigenaren van intellectuele eigendommen.
 

Voorbeelden van intellectuele eigendommen

Bij intellectuele eigendommen kan onder andere worden gedacht aan:

 • Patent- /octrooirechten
 • Handelsnamen
 • Merken
 • Auteursrechten / copyrights
 • Filmrechten
 • Portretrechten
 • Design- & Modellenrechten
 • Kwekersrechten
 • Technische kennisrechten
 • Chipsrechten

 

Nederland ideaal voor royaltystructuren

Nederland kent het groot belastingverdragennetwerk ter wereld die de belastingdruk op royaltybetalingen in het land van herkomst beperken (of uitsluiten). Nederland kent daarom veel van dit soort royaltiestructuren. Daarnaast kent Nederland nog een groot aantal andere voordelen voor het fiscaal aantrekkelijk ontvangen van royalty’s wereldwijd. Lees HIER meer over de voordelen van een holding in Nederland.
 

Bekende voorbeelden

Enkele bekende voorbeelden van in Nederland gevestigde royaltystructuren zijn o.a.: U2, Jennifer Lopez,
David Bowie, Madonna, Rolling Stones, maar ook grote multinationals als Starbucks, Ikea, Walmart etc..
 

Mogelijkheden voor uw situatie?

Het wel of niet kunnen toepassen van bovengenoemde mogelijkheden is volledig afhankelijk van uw wensen en situatie. Wij adviseren u dan ook contact met ons op te nemen, om te kunnen bepalen of een adviesgesprek voor u zinvol is.

Meer weten over onze werkwijze?

Indien u meer wilt weten over onze werkwijze, klik dan HIER!

Advies afspraak

Voor een adviesafspraak over deze of andere onderwerpen op de website,
kunt u contact met ons opnemen via de hier onderstaande knop!

Vrijblijvend contact opnemen voor informatie